Arbetsförmedlingens inverkan på din a kassa

Arbetsförmedlingen är den statliga myndighet som kan hjälpa dig att få ett nytt jobb vid arbetslöshet, men instansen kontrollerar också om du uppfyller kraven för att få ersättning från a-kassan när du är arbetslös. På din första arbetslösa dag ska du skriva in dig hos Arbetsförmedlingen. Detta är ett krav för att du ska bli beviljad ersättning. Arbetsförmedlingen samarbetar med a-kassorna och ser till att de arbetslösa uppfyller de krav som står angivna i den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringen. Uppfyller du inte kraven meddelar Arbetsförmedlingen detta till din a-kassa och du blir utan ersättning.

Om du är osäker på om du redan är med i a-kassan eller inte så är det enklast att kolla med ditt fackförbund. Vet du inte om du är med i facket eller vilket fack du borde vara med i är det bäst att kolla med dina arbetskamrater.

För att din ersättning inte ska sänkas måste du under din tid som arbetslös även sköta de krav som Arbetsförmedlingen ställer på dig. Inbokade möten och antal sökta arbeten ska redovisas för din kontaktperson och utgör en grund till att du aktivt letar efter ett nytt jobb. Du ska alltid kunna nås via telefon på de tider som du och din kontaktperson har kommit överens om. Ibland får Arbetsförmedlingen in jobbannonser från arbetsgivare som inte utannonseras till allmänheten som du kan vara aktuell för. Missköter du dina åtaganden från Arbetsförmedlingen meddelas även detta till din a-kassa som kan resultera i sänkt ersättning. Förändras din situation är du skyldig att meddela detta till både din a-kassa och Arbetsförmedlingen.